عبدالحمید قدیریان

دکور, چهره پرداز, تیتراژ
عبدالحمید قدیریان در سال 1339 در تهران متولد شد. او بنا به علاقه خود به نقاشی در سال 1357 وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و بدلیل مسائل سیاسی کشور، جنگ و انقلاب فرهنگی پس از ده سال در سال 1367 فارغ التحصیل گردید. از سال 1360 به عنوان نقاش فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد و پس از آن در سال 1365 فعالیت سینمایی خود را بافیلم گذرگاه به عنوان گریمور شروع نمود. قدیریان در سال 1366 با فیلم هراس در عرصه طراحی صحنه و لباس مشغول به کار شد و آثار متعددی را طراحی نمود او در طول فعالیت هنری خود موفق به اخذ جوایز متعددی از جشنواره های مختلف شد: ـ کاندید بهترین طراحی صحنه فیلم دایره سرخ در جشنواره سیمای 1382. ـ سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار بخاطر طراحی دکور و لباس فیلم مریم مقدس (س) در نوزدهمین جشنواره فیلم فجر 1379. ـ تندیس حافظ جشن سینمایی دنیای تصویر بخاطر طراحی دکور و لباس فیلم ارتفاع پست 1381. ـ تندیس و دیپلم افتخار بخاطر طراحی لباس فیلم مریم مقدس (س) در چهارمین جشنواره سیما 1382.
August 9, 1960 (۶۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مدرسه پیرمردها
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مریم مقدس
۶.۳۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ارتفاع پست
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۳۱۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ کودکانه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روز فرشته
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ترانزیت
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیرک بزرگ
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۶.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۳۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر آب را گل نکنید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مریم مقدس
۶.۳۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر اشک سرما
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۲۰۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر دایره سرخ
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر هراس
۹ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر قاصد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گذرگاه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود سوم)
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تیرباران
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر افق
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر اوینار
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه های بید
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات کرکوک
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مریم مقدس
۶.۳۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات کرکوک
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر آبادان یازده 60
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ کودکانه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مریم مقدس
۶.۳۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای وارونه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مریم مقدس
۶.۳۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر چشم هایم برای تو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آب را گل نکنید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هراس
۹ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین پرواز
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ دیگری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهابی از جنس نور
۲.۹ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر دزد عروسک ها
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۴۹۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر دزد عروسک ها
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۴۹۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بحران
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود دوم)
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما