علی عسگری

کارگردان, نویسنده, بازیگر
علی عسگری متولد 1316 تهران است. وی سینما را سال 1337 به عنوان نویسنده و بازیگر آغاز کردئ از دیگر فعالیت های وی قبل از سینما میتوان به خبرنگاری و نویسندگی در روزنامه اشاره کرد.

عکس‌های علی عسگری

عوامل فیلم «ناپدید شدن» در فرش قرمز اختتامیه فیلم ونیز2017
علی عسگری در فتوکال فیلم «ناپدید شدن» در جشنواره فیلم ونیز2017
عوامل فیلم کوتاه «نگاه» در جشنواره فیلم لوکارنو
پوستر دل شکسته
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر فردا روشن است
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرغابی وحشی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیراک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میرزا کوچک خان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خونبارش
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قدغن
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه مردها
۸.۴۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیطان سفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه تنهایی تهران
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر میرزا کوچک خان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سردار جنگل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پیک جنگل
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رهایی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قدغن
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نازنین
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر میعادگاه خشم
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شب بخیر غریبه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شکار در شب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بلند پرواز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب بخیر غریبه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک روز گرم
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دل شکسته
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر خروس جنگی
۵.۵۹ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر عفریت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پری دریایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آوازخوان
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکار در شب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بوی گندم
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما