احمد عباسی

بازیگر, تدارکات, گروه فیلمبرداری

گالری تصاویر

پوستر پاتو زمین نذار
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک اشتباه کوچولو
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر چار چنگولی
۴.۱۹ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه بازگشت
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر زیبا
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۲۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر زیبا
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۲۴۱ رای

امتیاز شما