علی اصغر شادروان

کارگردان, نویسنده, بازیگر
علی اصغر شادروان متولد 1334 شوشتر، فارغ التحصیل بیولوژی از دانشگاه شهیدچمران اهواز است. وی با گذراندن دورره های فیلمسازی از مرکز اسلامی آموزشی فیلمسازی، فعالیت سینمایی را با کارگردانی فیلم های کوتاه آغاز کرد.
پوستر زیباشهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف هور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خفاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جدال بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بحران
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تیرباران
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عقود
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یوما
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف هور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خفاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بحران
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تیرباران
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عقود
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پری
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۷۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما