وحید امیرخانی

کارگردان, نویسنده

عکس‌های وحید امیرخانی

وحید امیرخانی و پروانه معصومی در سریال «شرایط خاص»
پوستر شاه کش
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر در مدت معلوم
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۴۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر شرایط خاص
۶.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر شاه کش
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱۲ رای

امتیاز شما