سارا امیری

بازیگر
سارا امیری بازیگر ایرانی است.

عکس‌های سارا امیری

سارا امیری در فیلم «لاله»
پشت صحنه فیلم «لاله»
پوستر فیلم «لاله»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خون سرد
۸.۰۱ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر لاله
۴.۱۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما