ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

رضا تناور

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیرضا تناور
درباره منرضا تناور دستیار فیلمبردار در آثاری مانند «طلا» است.

فیلم‌های رضا تناور

دستیار فیلمبردار(1 فیلم)