حوریه جابرانصاری

بازیگر, چهره پرداز

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر راه افتخار
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بهار قبل و بعد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طوفان
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه عسل
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گربه آوازخوان
۶.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۶۶ رای

امتیاز شما