کیومرث گیتی

بازیگر

کیومرث گیتی بازیگر ایرانی است.

پوستر سوگ
۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سوگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صدای سکوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما