فرهاد شریفی

بازیگر

فرهاد شریفی متولد سال 1348در تهران و دانش آموخته بازیگری و کارگردانی تئاتر است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1371 با فیلم آذرخش آغاز کرد.

عکس‌های فرهاد شریفی

«بی پولی»
پوستر آذرخش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بودن یا نبودن
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر روز کارنامه
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم نفس
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیمای زنی در دوردست
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بگذار آفتاب برآید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به فردا
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر به صرف شربت و شیرینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس شیشه ای
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۸۲۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر غریزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۸.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما