فریبا مرتضوی

بازیگر, منشی صحنه
پوستر خداداد
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فکر پلید
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نرگس
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم نفس
۸.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط مرگ
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آشوبگران
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما