وحید مشاری

مدیر تولید
وحید مشاری متولد 1353 تهران. وی در چند فیلم سینمایی مدیر تدارکات بوده که از جمله آنها: فیلم های جرم، وقتی همه خوابیم، یک گزارش واقعی و... همچنین در سریال های پنجره و آرزوهای شیرین هم فعالیت داشته است.
June 3, 1974 (۴۹ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر چهارشنبه سوری
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها 2
۵.۴۱ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر مینای شهر خاموش
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب های روشن
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۱۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک گزارش واقعی
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی همه خوابیم
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بر بوم زمان (اپیزود دوم)
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بر بوم زمان (اپیزود اول)
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد 3
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر ناگهان درخت
۴.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر زیر نور کم
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر راه طولانی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر طول موج
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما