مرضیه رضایی

بازیگر
مرضیه رضایی در فیلم «سه رخ2018» بازی کرده است

عکس‌های مرضیه رضایی


بهناز جعفری و مرضیه رضایی در فرش قرمز فیلم «سه رخ» در جشنواره فیلم کن 2018
بهناز جعفری و مرضیه رضایی در فرش قرمز فیلم «سه رخ» در جشنواره کن 2018
مرضیه رضایی در فرش قرمز فیلم «سه رخ» در جشنواره فیلم کن 2018
مرضیه رضایی در فرش قرمز فیلم «سه رخ» در جشنواره کن 2018
مرضیه رضایی در فرش قرمز فیلم «سه رخ» در کن 2018
مرضیه رضایی در فرش قرمز فیلم سینمایی «سه رخ» در جشنواره فیلم کن 2018
بهناز جعفری و مرضیه رضایی در فرش قرمز فیلم «سه رخ» در کن 2018
پوستر سه رخ
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما