رحیم نوروزی

بازیگر
رحیم نوروزی متولد 1346 در رشت، بازیگر ایرانی است. او مدرک کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی دارد. او کلاس‌های بازیگری بهروز بقایی و بهزاد عشقی را گذرانده است. رحیم نوروزی با بازی در سریال تلویزیونی «پس از باران» به شهرت رسید.

عکس‌های رحیم نوروزی


برزو ارجمند و رحیم نوروزی در فیلم «چهل مروارید»
نمایی از «چهل مروارید» با موضوع شهدای غواص مفقودالاثر
نمایی از فیلم «چهل مروارید» با موضوع شهدای غواص مفقودالاثر
پوستر فیلم «اشنوگل»
رحیم نوروزی در سریال «بازی نقاب ها»
رحیم نوروزی در سریال تلویزیونی «بازی نقاب ها»
رحیم نوروزی در «بازی نقاب ها»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر غریب
۳.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر تمام رخ
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر شهریار
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بهتر
۴.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر خانه امن
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای ابدی
۴.۳۹ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر یادآوری
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر رخنه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازی نقاب ها
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۳۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر دخترم نرگس
۴ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای در تاریکی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر چند کوچه پایین تر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چهار حرفی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 4
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر مدار صفر درجه
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیوع
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان من
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فرشتگان بی بال
۲.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای شیرین دریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وارش
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر نردبام آسمان
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه هزارپایان
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرزده
۳.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر شهری که با تو دیدم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 3 - قسمت 3
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 3 - قسمت 2
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راز شیوا
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 3 - قسمت 1
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در مسیر باران
۵.۸۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر کشیک قلب
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بعد از غبار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پس از باران
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر کوبار
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر هدیه ای بیاد ماندنی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نفس گرم
۵.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر اشنوگل
۶.۰۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر نازلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زاویه هفتم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وارث
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ بهایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روز حسرت
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر رویای کبود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تب
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلانتر 2
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوزخ، برزخ، بهشت
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قفسی برای پرواز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای روی تپه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هیات مدیره
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حصیر سرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همچون سرو
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فاخته
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ششمین نفر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان هشتم
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یک گزارش واقعی
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر قصه دلها
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شکلات
۱.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما