ژیلا صادقی

ژیلا صادقی

بازیگر

پوستر من سالوادور نیستم
۴.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران چشم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شن های کف رودخانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خیلی دور، خیلی نزدیک
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۴۳۶۴ رای

امتیاز شما