پرویز زندری

بازیگر
پرویز شاهین خو در تهران متولد شد. در سال 1312 در گروه تئاتر خیرخواه مشغول بازی در تئاتر شد و در سال 1314 در کلاس سینمائی اوگانیاس شرکت کرد که موجب شد در دو فیلم به نامهای «آبی رابی» و «حاج آقا آکتور سینما» همکاری کند. در سال 1317 وارد هنرستان هنرپیشگی شد و بعد از گرفتن دیپلم از سال 1318 در تئاتر «نصر و دهقان» به اجرای نقش های مختلف پرداخت. او بعد از فوت مرحوم دهقان وارد فعالیت های سینما شد،‌ که تا به امروز ادامه دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پرستار شب
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه های بید
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ایران سرای من است
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر روز واقعه
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۴۰۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای انتظار
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر طالع سعد
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بابا عزیز
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه خوبیم
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فصل پنجم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سپیدیال
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر باز باران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یکبار برای همیشه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نقش عشق
۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مجنون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت آن مرد خوشبخت
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوران سربی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مادیان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما