محمدعلی میاندار

کارگردان, نویسنده, بازیگر
وی در سال 1327 در شهر اصفهان متولد شد.
پوستر جعفر خان از فرنگ برگشته
۶ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر دیگری
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر سفر بخیر
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شازده احتجاب
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شما فرشته اید
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شما فرشته اید
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چون باد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما