فرخ مجیدی

مدیر فیلمبرداری
فرخ مجیدی متولد 1323 در تهران است. وی فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آسمان محبوب
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر نارنجی پوش
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند صبح
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه ای که می رفتیم
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بوعلی سینا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یک روز گرم
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صف
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما