فرشته آلوسی

بازیگر

عکس‌های فرشته آلوسی

فرشته آلوسی در فیلم «چهل و هفت»
پوستر روزگار جوانی 2
۲.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر چهل و هفت
۵.۰۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر بی فروغ ختم به خون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابوت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تاکسیران
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زنونه
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حریر
۵.۵۹ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما