پریا مجللی

بازیگر

پریا مجللی بازیگر است.

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر خسوف
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما