شبنم عرفی نژاد

کارگردان, بازیگر, تدوین

عکس‌های شبنم عرفی نژاد

شبنم عرفی نژاد در پشت صحنه فیلم «پشت در خبری نیست»
رويا نونهالی و شبنم عرفی نژاد در پشت صحنه فیلم «پشت در خبری نیست»
پوستر غروب شد بیا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم نفس
۸.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر 87 متر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت در خبری نیست
۳.۱۳ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر پشت در خبری نیست
۳.۱۳ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما