انتونلا آتیلی

بازیگر
Antonella Attili was born in 1963 in Rome, Lazio, Italy. She is an actress and production manager, known for Nuovo Cinema Paradiso (1988), Solino (2002) and Concorrenza sleale (2001).
پوستر سینما پارادیزو  
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما