ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مولود سلیمانی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمولود سلیمانی
درباره مندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و داستان نویس
ارتباط با کاربر

نقدهای مولود سلیمانی

امتیاز به فیلم