ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مجتبی گلستانی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمجتبی گلستانی
درباره مندانشجوی دکتری فلسفه‌ی اخلاق، پژوهشگر فلسفه و منتقد ادبی، از آثار: «واسازی متون جلال آل‌احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی»، نشر نیلوفر، 1394
ارتباط با کاربر

مقاله‌های مجتبی گلستانی

0

«آرگو» یک روایت ضدّ ایرانی نیست. در حقیقت، نام ایران در این فیلم استعاره‌ای است که می‌تواند با نام‌های ...


سایت ادبیات ما