مجتبی گلستانی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمجتبی گلستانی
وب سایتpoetics.ir
درباره منپژوهشگر فلسفه و منتقد ادبی از آثار: «واسازی متون جلال آل‌احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی»، نشر نیلوفر، 1394
ارتباط با کاربر

مقاله

0

«آرگو» یک روایت ضدّ ایرانی نیست. در حقیقت، نام ایران در این فیلم استعاره‌ای است که می‌تواند با نام‌های ...


سایت ادبیات ما