دانیال محمودنیا

بازیگر

دانیال محمودنیا بازیگر است.

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ته چین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پای پیاده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در مه بخوان (بالاتر از آسمان)
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما