آریا کشوری

بازیگر
علی کشوری متولد 1363 قوچان، کارشناسی ارشد تهیه کنندگی. وی همزمان با شروع تحصیل در دوره کارشناسی حسابداری در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 81؛ با تشکیل گروه تئاتر به همراه دوستانش؛ و بعدها با بازی در فیلم های کوتاه و استانی خراسان به طور جدی بازیگری را دنبال کرد. در ادامه با پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد تهیه کنندگی در دانشگاه صدا و سیمای تهران؛ برای ادامه تحصیل و فعالیت جدی تر در بازیگری رهسپار پایتخت شد.
August 27, 1984 (۳۹ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پنجشنبه آخر ماه
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شور شیرین
۴.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر به کبودی یاس
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما