اصغر نقی زاده

بازیگر, دستیار کارگردان, تدارکات

اصغر نقی زاده متولد سال 1341 در تهران است. وی دارای مدرک فوق دیپلم بازیگری است. وی فعالیت سینمایی خود را در مقام بازیگری از سال 1368 با فیلم مهاجر آغاز کرد.

عکس‌های اصغر نقی زاده


فیلم معراجی ها
پشت صحنه فیلم سینمایی معراجی ها
پشت صحنه معراجی ها
عوامل فیلم «مردی از جنس بلور» در پشت صحنه
پوستر سریال «دادستان»
پوستر سریال تلویزیونی «دادستان»
پوستر مهاجر
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر وصل نیکان
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر به خاطر خواهرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سلام بر فرشتگان
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گزارش یک جشن
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر عین شین قاف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلبه
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زندانی ها
۵.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر خوش رکاب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گاهی به آسمان نگاه کن
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوران سرکشی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا دوردست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بهانه های عاشقی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنس بلور
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های هور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستر سبز
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چشم شیشه ای
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین خورشید
۴.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر معراجی ها
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای خالی
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس شیشه ای
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۸۲۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر ده رقمی
۵.۳۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دیگری
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر معراجی ها
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۲۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر دادستان
۳.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر آواز پر جبرییل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 2
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر موج اول
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۸.۴۱ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر شیدا
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر برج مینو
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۷۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر توبه نصوح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما