نوئمی ناکای

بازیگر
نوئمی ناکای به انگلیسی Noémie Nakai متولد 2 دسامبر 1990 بازیگر اهل ژاپن است.

عکس‌های نوئمی ناکای

نوئمی ناکای در فیلم «درخشندگی»(radiance)
نوئمی ناکای در نمایی از فیلم «درخشندگی»(radiance)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ارتش دزدان
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر درخشندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما