نریمان شاداب

بازیگر, مشاور نظامی, خلبان
نریمان شاداب در سال 1331 در شهر مشهد به دنیا آمد. مدرک وی لیسانس می باشد. او مسئول جلوه های ویژه و عملیات پرواز در فیلم های ایرانی، خلبان و مدیر مؤسسه «سینما شهر» بوده است.
پوستر مزد ترس
۵ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قافله
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طعمه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زخمی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نیش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر افعی
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ارابه مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده آهنین
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اوینار
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما