ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

حامد تبریزی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیحامد تبریزی

مقاله‌های حامد تبریزی

1

خلاصه ای از تشابهات ظاهری و مفهومی که بین جزئیات قصه فروشنده فرهادی و قصه مرگ فروشنده میلر پیدا کردم. ...


حامد تبریزی