علی خودسیانی

نویسنده
علی خودسیانی متولد 1349 در اصفهان است. وی فارغ التحصیل رشته کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه نویسندگی از سال 1370 با نمایشنامه‌نویسی آغاز کرد.
September 22, 1970 (۵۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رز زرد
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای شیرین دریا
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرز خوشبختی
۴.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تولدی دیگر
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر بایرام
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر من نه منم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هیات مدیره
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر همچون سرو
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما