علی اصلانی

بازیگر, تدارکات, مدیر تولید
علی (علیرضا) اصلانی متولد 25 آذر 1350، بازیگر و مسئول تدارکات است. وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1379 آغاز کرد. -فیلم های سینمایی که علی اصلانی در آن ها حضور داشته عبارتند از: -«مدرسه ای که می رفتیم» به عنوان بازیگر(1359) -«به رنگ ارغوان» به عنوان بازیگر و تدارکات(1383) -«همخانه» به عنوان جانشین مدیر تولید و بازیگر(1386) -«ازدواج در وقت اضافه» به عنوان مدیر تدارکات(1388) -«یک خانواده محترم» به عنوان مدیر تدارکات(1390) -«به وقت شام» به عنوان مدیر تدارکات(1396) -«روسی» به عنوان مدیر تدارکات(1397) -«دوزیست» به عنوان جانشین مدیر تولید(1398) -«سگ بند» به عنوان مدیر تدارکات(1398) -«ماجرای نیمروز 2(ردخون)» به عنوان مدیر تدارکات -سریال هایی که علی اصلانی در آن ها حضور داشته عبارتند از: -«وضیت سفید» به عنوان جانشین مدیر تولید -«معمای شاه» به عنوان مدیر تدارکات -«شهر دقیانوس» به عنوان مدیر تدارکات -مینی سریال «به خاطر مونا» به عنوان مدیر تولید -تله فیلم هایی که علی اصلانی در آن ها حضور داشته: -«شیخ شریف» به عنوان مدیر تولید -«یوما» به عنوان مدیر تولید -«مدیر مدرسه» به عنوان مدیر تولید
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سگ بند
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای نیمروز 2: رد خون
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت شام
۷.۰۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر دقیانوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر روسی
۴.۷۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک خانواده محترم
۵.۰۸ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج در وقت اضافه
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ شریف
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مدیر مدرسه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یوما
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به خاطر مونا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دوزیست
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۲۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر از ما بهتران
۴ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر همخانه
۲.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر همخانه
۲.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه ای که می رفتیم
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر زمستان است
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما