بامداد افشار

آهنگساز

عکس‌های بامداد افشار

بامداد افشار در نشست خبری فیلم «پوست» در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
نشست خبری فیلم «پوست» در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
بامداد افشار در نشست خبری فیلم «روشن» در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
پوستر روزی روزگاری مریخ
۵.۹۳ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات خصوصی
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر پوست
۶.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر گربه سیاه
۵.۵۸ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر بی مادر
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر صحنه زنی
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر بی رویا
۴.۹۲ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر مردم معمولی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر سینما شهر قصه
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر روشن
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر قورباغه
۷.۷۶ /۱۰

از مجموع ۲۰۸ رای

امتیاز شما