کریم پورزارعی

نویسنده, بازیگر
کریم پورزارعی در سال 1327 در تبریز متولد شد. فعالیت هنری وی به شرح زیر می باشد: ـ بازی در فیلم ها و سریال های تلویزیونی ـ ساخت 3 فیلم 8 mm در سینمای جوان و ساخت فیلم های کوتاه و بلند در تلویزیون و بخش های خصوصی ـ نگارش بیش از 70 فیلمنامه کوتاه و بلند سینمایی و نگارش مجموعه داستانی «کلاف عشق» پورزارعی در زمینه عکاسی و نقاشی نیز فعال بوده و آثار او به جشنواره های مختلف راه یافته است.
November 24, 1948 (۷۴ سال )
پوستر مختارنامه
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۱۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر کانی مانگا
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران و طراران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آشپزباشی
۷.۴۵ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر سگ کشی
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازی با مرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنگجوی پیروز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه خنده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ مفید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد پنجم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خون
۹.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیدار
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه دره شیلر
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر جدال
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفیر
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کلاغ
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ملکوت
۹.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از حجله
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مأموریت آقای شادی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما