خسرو نقیبی

نویسنده, مشاور فیلمنامه

خسرو نقیبی متولد 1361 در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1384 با نوشتن فیلمنامه چه کسی امیر را کشت آغاز کرد. وی همچنین منتقد و روزنامه نگار است.

۶ اردیبهشت ۱۳۶۱ (۴۰ سال )
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر روز هفتم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه کاغذی
۵.۴۱ /۱۰

از مجموع ۱۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر پل چوبی
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۱۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر سال های ابری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چه کسی امیر را کشت
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر عین شین قاف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یادگاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیست و یک اینچ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما