حمزه صالحی

کارگردان, نویسنده
پوستر انفرادی
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر محله تهرونی ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دست انداز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بخارست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دینامیت
۷ /۱۰

از مجموع ۲۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر شکلاتی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خنده بازار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه هزارپایان
۸.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دست به نقد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هشتگ خاله سوسکه
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر چارسو
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرده خور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تگزاس 2
۷.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر پاستاریونی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما