حمزه صالحی

کارگردان, نویسنده

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر نارگیل
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر دینامیت
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خنده بازار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انفرادی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه هزارپایان
۹.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دست انداز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دست به نقد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هشتگ خاله سوسکه
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر چارسو
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرده خور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکلاتی
۴.۸۱ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر محله تهرونی ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تگزاس 2
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۷۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر پاستاریونی
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما