هاشم عطار

نویسنده, فیلمبردار, عکس
هاشم عطار متولد 1349 مشهد عکاس است. وی نخستین کار حرفه ای خود را در سینما با فیلم « مروارید سیاه » حبیب الله بهمنی به صورت مشترک با اکبر اصفهانی آغاز کرد.او برادر رضا عطار (عکاس) می باشد.از دیگر فعالیت های وی می توان به فیلنامه نویسی اشاره کرد.
May 21, 1970 (۵۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قطعه ناتمام
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر رنگ خدا
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۷۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه باران
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید سیاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بید مجنون
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۳۰۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر لیلی با من است
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنس بلور
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر عروس خوش قدم
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر به من نگاه کن
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نوروز
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس رومشکان
۸.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به شرق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندانی 707
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر سرخ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انتظار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پرواز خاموش
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین تکسوار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یاس های وحشی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مینا و غنچه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مرحله
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر بخیر
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بزرگ مرد کوچک
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس ازدواج
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چک
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر محافظ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بید مجنون
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۳۰۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنس بلور
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به شرق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نبات داغ
۱۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نبات داغ
۱۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نبات داغ
۱۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نبات داغ
۱۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما

گالری تصاویر من

علیرضا انوش فر در فیلم «قطعه ناتمام»
علیرضا انوش فر و حسین سلیمانی در فیلم «قطعه ناتمام»
نمایی از فیلم «قطعه ناتمام»
بهاره صدیقی و امیرفرخ هاشمیان در فیلم «بچه های آسمان»
امیرفرخ هاشمیان در فیلم «بچه های آسمان»
امیرفرخ هاشمیان در فیلم سینمایی «بچه های آسمان»
بهاره صدیقی و امیرفرخ هاشمیان در فیلم سینمایی «بچه های آسمان»