فادی ابراهیم

بازیگر
فادی ابراهیم بازیگر است. او در فیلم «رستاخیز» در نقش کشیش بازی کرده است.

عکس‌های فادی ابراهیم

فادی ابراهیم در فیلم رستاخیز
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رستاخیز
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۳۰ رای

امتیاز شما