افشین اخلاقی

کارگردان, بازیگر, تهیه کننده
پوستر ژن خوک
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۲۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر خشکسالی و دروغ
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۲۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر سایه بان
۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر رفتن
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر سینما نیمکت
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۳۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر هاجرو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سالمون
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر هاجرو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سالمون
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما