داوود امیری

دستیار فیلمبردار, مدیر فیلمبرداری, گروه فیلمبرداری
داوود امیری فیلمبردار سینما و تلویزیون است.

بیوگرافی داوود امیری

فوت داوود امیری

داوود امیری در ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه شب در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱پس از مدتی مبارزه با بیماری درگذشت.

بستن
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مهرآباد
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ورود آقایان ممنوع
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۶۷۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر تنها در چند دقیقه سکوت
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گناهکاران
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر پوپک و مش ماشاالله
۴.۷۲ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر کافه ترانزیت
۷.۰۳ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر مواجهه
۵.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت ها هم پرواز می کنند
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر موج مرده
۵.۰۷ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر دایره
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پارتی
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر توفیق اجباری
۶.۸۱ /۱۰

از مجموع ۲۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر خاموشی دریا
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر علی و دنی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نقش
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما