احمدرضا درویش

کارگردان, نویسنده, بازیگر

احمدرضا درویش متولد 2 مرداد 1340 در تهران، کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده ایرانی است. او فارغ التحصیل گرافیک و معماری است. وی فعالیت هنری را سال 1361 با کارگردانی نمایش های تلویزیونی آغاز کرد. او از اعضای هیأت مدیره موسسه «فرهنگ و تماشا» است.

عکس‌های احمدرضا درویش


پرویز پورحسینی در نمایی از پشت صحنه فیلم سینمایی رستاخیز
بابک حمیدیان و احمدرضا درویش در پشت صحنه فیلم سینمایی رستاخیز
پشت صحنه فیلم رستاخیز
بابک حمیدیان و احمدرضا درویش در پشت صحنه فیلم رستاخیز
فیلم سینمایی رستاخیز
حسین جعفریان و احمدرضا درویش در فیلم سینمایی رستاخیز
پوستر رستاخیز
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین پرواز
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوئل
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۲۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین خورشید
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر متولد ماه مهر
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر آذرخش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ابلیس
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رستاخیز
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین پرواز
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوئل
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۲۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین خورشید
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر متولد ماه مهر
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر آذرخش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ابلیس
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین خورشید
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر همه دختران من
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دوله تو
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دوله تو
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دوله تو
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما