اردشیر پهلوان

بازیگر

پوستر قلاب
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردان سحر
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بدکاران
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بابا خالدار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گوزن ها
۷.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۰۲۰ رای

امتیاز شما