مهدی سیم ریز

نویسنده

مهدی سیم ریز نویسنده ایرانی است.

پوستر در مسیر باران
۵.۸۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما