جرمی ری تیلور

بازیگر
جرمی ری تیولر به انگلیسی Jeremy Ray Taylor بازیگر است.

عکس‌های جرمی ری تیلور


جرمی ری تیلور در فیلم «آن»(IT)
نمایی از فیلم «آن»(IT)
کلیل هریس و جرمی ری تیلور در فیلم سینمایی «مورمور2: هالووین جن‌زده» (Goosebumps 2: Haunted Halloween)
کلیل هریس و جرمی ری تیلور در نمایی از فیلم سینمایی «مورمور2: هالووین جن‌زده» (Goosebumps 2: Haunted Halloween)
مدیسون آیزمن، کلیل هریس و جرمی ری تیلور در نمایی از فیلم سینمایی «مورمور2: هالووین جن‌زده» (Goosebumps 2: Haunted Halloween)
مدیسون آیزمن، کلیل هریس و جرمی ری تیلور در فیلم سینمایی «مورمور2: هالووین جن‌زده» (Goosebumps 2: Haunted Halloween)
جک بلک، کلیل هریس و جرمی ری تیلور در فیلم سینمایی «مورمور2: هالووین جن‌زده» (Goosebumps 2: Haunted Halloween)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آن: قسمت 2
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر آن
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۱۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر مورمور2: هالووین جن‌زده
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما