توماس وینتربرگ

کارگردان, نویسنده

گالری تصاویر

پوستر به دور از اجتماع خشمگین
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر کورسک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکار
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۶۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک دور دیگر
۷.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر جشن
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکار
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۶۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک دور دیگر
۷.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر جشن
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما