منوچهر غفوری

بازیگر

پوستر شاهین طلایی
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر حمله خرچنگها
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما