ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سید مهدی ملک

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیسید مهدی ملک
ارتباط با کاربر

مقاله‌های سید مهدی ملک

0

این مطلب بحثی فلسفی در باب سینمای متعهد است. آیا اصولا میتوان قایل به سینمای متعهد بود؟ این سینمای متعهد ...

0

كتاب "جغرافیای اموات" با همه نقاط مثبت و منفیش برای خواننده‌ای كه همه كتاب‌های نویسندگان بزرگ دنیا را ...


ماهنامه هنر سیاه سفید