پرویز بزرگی

بازیگر

عکس‌های پرویز بزرگی

مهدی بجستانی و پرویز بزرگی در تئاتر «اعتراف»
قسمت ۳ سریال نمایش خانگی «جیران»
قسمت ۳ «جیران»
پوستر جیران
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر در چشم باد
۸.۴۶ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 4
۵.۱۵ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر جشن سربرون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کوهای بلند
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراف
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۱۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر طالع سعد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تنبل قهرمان
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دعوت به شام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یورش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اعاده امنیت
۱۲ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سوء ظن
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما