اردشیر تفتی

بازیگر

اردشیر تفتی بازیگر قدیمی سینمای ایران است. وی دو فرزند با نام های کامران و عمار تفتی دارد که هردو بازیگر هستند.

پوستر فوق سری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی صدا فریاد کن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خواب و بیدار
۷.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان 85
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما