آنر سوئینتن برن

بازیگر
آنر سوئینتن برن (Honor Swinton Byrne) بازیگر بریتانیایی متولد 1997 است. او دختر بازیگر بریتانیایی «تیلدا سوئینتن» است. آنها در فیلم «یادگاری» با هم همبازی هستند.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سوغاتی: قسمت دوم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یادگاری
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما